Startsida

SVEAVERKEN

Världsledande tillverkare av inomgårdsutrustning för lantbruket.

Vi tar nu nästa steg i utvecklingen mot ett mer automatiserat och effektivare lantbruk. Sveaverken har lång tradition inom utveckling, tillverkning och försäljning av inomgårdsmekanisering till främst lantbruk. Företagets produkter finns över hela världen och återfinns i andra branscher, som till exempel livsmedels- och tillverkningsindustrin I samarbete med noga utvalda leverantörer, tillsammans med våra återförsäljare är Sveaverken en komplett samarbetspartner.